CH-Q in uw organisatie

Met CH-Q helpt u uw werknemers hun loopbaanontwikkeling in eigen handen te nemen. De training draagt bij aan intrinsiek gemotiveerde medewerkers die weten waar hun passies, kwaliteiten en ambities liggen. CH-Q is daarmee een krachtig HR-instrument en draagt bij aan bewuste(re) loopbaanstappen, een hogere arbeidsproductiviteit, betere benutting van het informele leren op de werkvloer, meer betrokkenheid bij trainingen en opleidingen en minder ziekteverzuim.

Voor onderwijsinstellingen is CH-Q een krachtig loopbaaninstrument voor studenten. Het draagt bij aan bewustwording van jongeren en duurzame studie en -arbeidskeuzes.

Hoe werkt het?

CH-Q trainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie, of u kunt voor individuele medewerkers aansluiten bij open inschrijvingstrajecten. Iedere CH-Q training bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1. Voorbereiding
In kaart brengen persoonlijke leervragen in een schriftelijke intake. Indien van toepassing: gesprek manager en deelnemer over doel deelname.

2. Training
Minimaal 4 dagdelen training met tussendoor individuele opdrachten. Deelnemers ontwikkelen hun persoonlijke competentieset, actieplan en portfolio.

3. Assessment
Deelnemers presenteren hun persoonlijke competentieset, actieplan en portfolio aan elkaar en een onafhankelijke assessor.

4. Transfer
Indien van toepassing: manager en teamild bespreken leeropbrengst en actieplan, zodat actief vervolg wordt gegeven aan inzichten en ambities.

5. Continueren
Slotbijeenkomst van 1 dagdeel waarin deelnemers reflecteren op de uitvoering van hun actieplan en waarin het persoonlijk ondernemerschap toekomstgericht wordt verstevigd.

 

Opdrachten in de training
Inzet van creatieve en dynamische individuele en groepsopdrachten gericht op hoofd (denken en praten), hart (voelen en ervaren) en handen (creeren). Werkvormen dragen bij aan persoonlijke en professionele bewustwording, het creeren van perspectieven, stellen van doelen en het nemen van eigen regie.

 
 

Bent u nieuwsgierig naar wat CH-Q voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op