CH-Q Training volgen

Meer dan ooit wordt van mensen verwacht dat ze actief hun eigen loopbaan managen. Er is minder zekerheid op baanbehoud dan voorheen. Er wordt steeds vaker een flexibele inzet van medewerkers verwacht en je moet om kunnen gaan met veranderingen.

Om je eigen loopbaan te kunnen managen is het van belang dat je weet wat je beweegt in je loopbaan, wat je kwaliteiten zijn en wat je wilt bereiken. Een CH-Q loopbaantraining helpt je dit te ontdekken.

Hoe werkt het?

In een groep van maximaal 10 deelnemers doorloopt u een loopbaantraining gericht op het achterhalen van uw kwaliteiten, wensen en ambities. Er wordt gewerkt met dynamische werkvormen die u uitdagen om in uw kracht te komen en regie te nemen over uw loopbaan.

Tijdens de training worden creatieve en dynamische individuele en groepsopdrachten ingezet gericht op hoofd (denken en praten), hart (voelen en ervaren) en handen (creëren). De training is sterk gericht op actie: u wordt continu uitgedaagd om écht aan de slag te gaan. Tijdens de training ontwikkelt u een persoonlijk portfolio en een actieplan gericht op het realiseren van uw doelen in uw loopbaan.

De training eindigt met een presentatie van uw actieplan. Hierbij is een externe assessor aanwezig die het actieplan en het portfolio beoordeelt volgens de kwaliteitseisen van CH-Q. Dat geeft een stevige basis voor het sturen van uw ontwikkeling en het managen van uw competenties.

Schematische weergave CH-Q training:

Waar liggen uw kwaliteiten?
Wat maakt u uniek?
En welke kant wilt u daarmee op?

1. Voorbereiding
In kaart brengen persoonlijke leervragen in een schriftelijke intake. Indien van toepassing: gesprek manager en deelnemer over doel deelname.

2. Training
Minimaal 4 dagdelen training met tussendoor individuele opdrachten. Deelnemers ontwikkelen hun persoonlijke competentieset, actieplan en portfolio.

3. Assessment
Deelnemers presenteren hun persoonlijke competentieset, actieplan en portfolio aan elkaar en een onafhankelijke assessor.

4. Transfer
Indien van toepassing: manager en teamild bespreken leeropbrengst en actieplan, zodat actief vervolg wordt gegeven aan inzichten en ambities.

5. Continueren
Slotbijeenkomst van 1 dagdeel waarin deelnemers reflecteren op de uitvoering van hun actieplan en waarin het persoonlijk ondernemerschap toekomstgericht wordt verstevigd.

 

Opdrachten in de training
Inzet van creatieve en dynamische individuele en groepsopdrachten gericht op hoofd (denken en praten), hart (voelen en ervaren) en handen (creeren). Werkvormen dragen bij aan persoonlijke en professionele bewustwording, het creeren van perspectieven, stellen van doelen en het nemen van eigen regie.

 
 

Bent u nieuwsgierig naar wat CH-Q voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op